WAREHOUSE : โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป

Share:

โกดังสำเร็จรูป  โรงงานสำเร็จรูป

ราคาถูก ✦ ติดตั้งเร็ว ✦ ได้มาตรฐาน ✦ มีผลงานชัดเจน

 

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ 

โกดังสำเร็จรูป  คืออะไร ??

 

        โกดังสำเร็จรูป หรือ โรงงานสำเร็จรูป เป็นวิธีการก่อสร้างในรูปแบบหนึ่ง ที่มีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงงาน โรงสี โกดัง คลังสินค้า เป็นต้น
ที่ต้องการให้ราคาค่าก่อสร้างถูกลง และติดตั้งเสร็จเร็วขึ้น โดยใช้กระบวนการ การเตรียมวัสดุให้เหมาะกับแบบที่ต้องการสร้าง ขึ้นรูปโครงสร้างเบื้องต้น แล้วจึงนำไปประกอบติดตั้งที่หน้างาน ซึ่งวิธีนี้ทำให้สามารถควบคุมจำนวนวัสดุให้พอดี ประหยัดค่าแรงงาน ลดระยะเวลาในการติดตั้งและค่าดำเนินการ ทำให้โกดังสำเร็จรูปตอบโจทย์ต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

โกดังสำเร็จรูป  มีกี่ประเภท ??

 

โกดังสำเร็จรูปของ HAPPY WAREHOUSE นั้น  แบ่งออกตามรูปแบบการสร้างได้ 4 ประเภท คือ

1. แบบโครงสร้าง Hot Roll (เหล็ก I,H Beam) + โครงหลังคา Hot Roll (เหล็ก I,H Beam) 
       เหมาะสำหรับ โกดังสำเร็จรูป ที่มีช่วงกว้างตั้งแต่ 6-36 เมตร ยาวเท่าไหร่ก็ได้ ความสูง 4-12 เมตร สามารถรองรับโกดังสำเร็จรูปที่มีสำนักงาน 2 ชั้น และติดตั้งเครนได้

2. แบบโครงสร้าง Cold Form (เหล็กกาวาไนช์) + โครงหลังคา Cold Form (เหล็กกาวาไนช์)
       เหมาะสำหรับ โกดังสำเร็จรูป ที่มีช่วงกว้างตั้งแต่ 4-16 เมตร ยาวเท่าไหร่ก็ได้ ความสูง 4-6 เมตร การวางช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร สามารถประหยัดค่าก่อสร้าง ในส่วนของโครงสร้างและงานพื้น แต่มีข้อจำกัดคือทำชั้น 2 ไม่ได้

3. แบบโครงสร้าง Hot Roll (เหล็ก I,H Beam) + โครงหลังคา Cold Form Truss (เหล็กกาวาไนช์)
       เหมาะสำหรับ โกดังสำเร็จรูป ที่มีช่วงกว้างตั้งแต่ 6-36 เมตร ยาวเท่าไหร่ก็ได้ ความสูง 4-12 เมตร เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและผสมผสานโดยใช้โครงหลังคาแบบ Cold Form Truss เป็นรูปแบบโกดังสำเร็จรูปที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถรองรับโกดังสำเร็จรูปที่มีสำนักงาน 2 ชั้น และติดตั้งเครนได้

4. แบบโครงสร้าง Cold Form Truss (เหล็กกาวาไนช์) + โครงหลังคา Cold Form Truss (เหล็กกาวาไนช์)
       เหมาะสำหรับ โกดังสำเร็จรูป ที่มีช่วงกว้างเกิน 15 เมตร ยาวเท่าไหร่ก็ได้ ความสูง 4-8 เมตร เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างด้วยเสาถัก อาคารแบบประหยัด แต่มีข้อจำกัดคือทำชั้น 2 และติดตั้งเครนไม่ได้ 

โกดังสำเร็จรูป  มีข้อดี  อย่างไรบ้าง  ??

 

1. ติดตั้งรวดเร็ว  มีการวางแผนงานล่วงหน้า และติดตั้งด้วยนวัตกรรมใหม่ระบบน๊อคดาวน์ ทำให้ประหยัดค่าแรงในการติดตั้ง

2. ควบคุมงบประมาณไม่บานปลาย สามารถปรับรูปแบบได้ตามความต้องการการใช้งาน จึงช่วยลดต้นทุนค่าวัสดุ

3. ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม มีทีมงานและระบบคำนวณโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม ทำให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรง

4. นวัตกรรมใหม่เคลื่อนย้ายและติดตั้งซ้ำได้ นวัตกรรมการยึดและติดตั้งด้วยระบบ Bolts & Nuts

5. ปรับปรุงให้เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปได้ โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปสามารถประยุกต์ให้ใช้งานร่วมกับงานก่อผนัง ฉาบปูน และผนังสำเร็จรูป EPS (Iso Wall) ทั่วไปได้

6. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง โครงสร้างเหล็กผลิตจากโรงงานตามขนาดที่ต้องการใช้ ช่วยลดประมาณของวัสดุเหลือทิ้ง จึงช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งและก่อสร้าง